विश्व कीर्तिमानी परिषदको पहलमा “बुद्ध वर्न इन नेपाल” शीर्षकमा राष्ट्रको नाममा कीर्तिमान कायम गर्नका लागि नेपालको पवित्र स्थल लुम्बिनीमा जन्मनु भएका नेपाल माताका सुपुत्र, राष्ट्रिय विभूति, शान्तिका नायक, सर्वज्ञ महामानव शाक्यमुनी गौतम बुद्धको आदर्श भनाइ “तीन चीजहरु लामो समयसम्म लुकाउन सकिंदैन  : सूर्य, चन्द्र र सत्य” लाई आत्मसाथ गर्दै विश्व कीर्तिमानलाई भङ्ग गरी नेपालको नाममा कायम गर्ने प्रयास स्वरुप यो राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

सस्वयंसेवकहरुको कार्यक्षेत्र
१. सामान्य प्रशासन

२. सरकारी तथा संघ–संस्था समन्वय

३. दर्ता तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन
४. सञ्चार तथा प्रसार

५. आर्थिक कोष वृद्धि

६. सहभागी व्यवस्थापन

७. भौतिक निर्माण तथा सामाग्री व्यवस्थापन

८. सुविधा व्यवस्थापन

९. आपत व्यवस्थापन

१०. स्वास्थ्य तथा सरसफाई
११ं विविध

समुह गठन
क) छनौट गरिएका स्वयम् सेवकहरुलाई बढिमा १५ जनासम्मको समुह गठन गरि चेन अफ कमाण्ड अन्तर्गत राखिनेछ ।
ख) समूहको नाम नेपालका जिल्लाहरुको नाम अनुसार राखिनेछ ।

समन्वय तथा परिचालन संयन्त्र
१. केन्द्रिय स्तरबाट स्वयमसेवक परिचालन एंव समन्वय गर्नका लागि देहाय बमोजिमको केन्द्रिय स्वयमसेवक समन्वय तथा परिचालन संयन्त्र रहनेछ ।
क) केन्द्रिय संयोजक
ख) केन्द्रिय सह–संयोजकहरु
२. क्षेत्रिय स्तरबाट स्वयमसेवक परिचालन एंव समन्वय गर्नका लागि देहाय बमोजिमको क्षेत्रिय स्वयमसेवक समन्वय तथा परिचालन संयन्त्र रहनेछ ।
क) क्षेत्रिय संयोजकहरु
ख) क्षेत्रिय सह–संयोजकहरु
३. समुह स्तरबाट स्वयमसेवक परिचालन एंव समन्वय गर्नका लागि देहाय बमोजिम गठन गरिएको समुह स्वयम् सेवक समन्वय तथा परिचालन संयन्त्र रहनेछ ।
क) समुह संयोजकहरु
ख) समुह उप–संयोजकहरु
अभिमुखीकरण
१. सम्पूर्ण स्वयम् सेवकहरुलाई कार्यक्रम र गर्नु पर्ने कार्यका सम्बन्धमा अभिमुखीकरण गरिनेछ ।
परिचय पत्र तथा प्रमाण–पत्र
२. सम्पूर्ण स्वयम् सेवकहरुलाई सँस्थाले परिचय पत्र वा व्याच सम्बन्धित संयन्त्रबाट उपलब्ध गराउनेछ ।
३. सम्पूर्ण स्वयम् सेवकहरुलाई कार्यक्रम पश्चात् प्रसंशा सहितको प्रमाण पत्र उपलब्ध गराइनेछ ।
पुरस्कार तथा प्रसंशा
१. उत्कृष्ट तथा रचनात्मक कार्य सम्पादन गर्ने स्वयम् सेवकहरुलाई उत्कृष्टताको पहिचान गरिएको प्रसंशा पत्र र प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कार दिन सकिनेछ ।
सुविधा तथा सहुलियत
१. स्वयम् सेवकहरुलाई आवश्यक सुविधा तथा सहुलियत दिन सकिनेछ र सो व्यवस्थापन समितिले तोके बमोजिम हुनेछ । सोको जानकारी स्वयम् सेवकहरुलाई अग्रीम रुपमा दिइने छ ।
निरीक्षण तथा अनुगमन
२. परिचालन गरिएका स्वयम् सेवकहरुले गरेका कार्यहरुको सघन अनुगमन गरिने छ ।

प्रतिवेदन
१. प्रत्येक स्वयम् सेवकले आफूले सम्पादन गरेको कार्यको विवरण अभिलेख गरी तोकिएको सम्बन्धित संयन्त्र मार्फत् संस्थाले तोकेको ढाँचामा प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित समितिलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

मूल्याङ्कन तथा अवकाश
१. यस आचार संहिताको परिपालना कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधार हुनेछ ।
२. स्वयम् सेवकहरुले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता विपरित कार्य गरको पाइएमा सम्बन्धित समितिले स्वयम् सेवक सेवाबाट त्यस्ता स्वयम् सेवकहरुलाई विना स्पष्टिकरण तत्काल अवकाश गर्न सक्नेछ ।
आचार संहिता, २०७४
१. कार्यक्रमको आदर्श भनाई “तीन चीजहरु लामो समयसम्म लुकाउन सकिदैनः सुर्य, चन्द्र र सत्य” लाई आत्मसाथ गर्दै कार्यक्रम सफलतापुर्वक सम्पन्न गर्न प्रयत्नशील रहनु पर्नेछ ।
२. यो कार्यक्रम राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम भएकोले हरेक स्वयम् सेवकलाई अनिवार्य रुपमा यो आचार सँहिता लागू हुनेछ र सवैले स्वयम् सेवी तथा राष्ट्रिय भावनाले ओत प्रोत भै तोकिएको जिम्मेवारी तोकिएको तरीकाद्वारा तोकिएको समयमा पूरा गर्नु पर्नेछ ।
३. आफ्नो जिम्मेवारी भित्र परेका कुनै पनि कार्य तोकिएको तरीका तथा समय सिमा अवधि भित्र सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।
४.कार्यक्रम अवधिभर स्वीकृत भइ सञ्चालनमा आएको चेन अफ कमाण्ड अन्तर्गत परिचालित भइ आपूm मातहतका स्वयम् सेवकहरुलाई सहज तरीकाले परिचालन गर्ने तथा गराउने उपयुक्त वातावरण अनिवार्य तवरले तयार गर्नु पर्ने प्रत्येक स्वयम् सेवकहरुको अहं कर्तव्य हुनेछ ।
५. हरेक स्वयम् सेवकले मर्यादित शब्दावली मार्फत् सहकर्मी तथा सबै व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्नु पर्नेछ ।
६. स्वयम् सेवकका हैसियतमा काम गर्ने व्यक्तिले आफ्नो कार्य सम्पादन क्षेत्र र अवधिभर सामाजिक रीतिस्थितिमा खलल पुग्ने खालका अरु कसैलाई तडकभडक महशुस हुने किसिमका पोशाक, पहिरिने, आचरण गर्ने वा अनपेक्षित अनावश्यक व्यवहार आदि प्रदर्शन गर्न हँुदैन ।
७. दिइएका हरेक कार्य सम्पादनमा सधै सकारात्मक साँेचका साथ सम्भव भएका कार्य उसै दिन सम्पादन गर्नु पर्नेछ र पन्छ्याई भोलिका लागि बाँकी राख्न हुने छैन ।
८. संयोजक वा सहायक संयोजकहरु मार्फत् आपmूलाई तोकिएका कार्य एक्लै आफै मात्र सम्पन्न गर्न सम्भव नदेखिएमा वा आफूलाई यकिन नभृको विषयमा एकापसमा सरसल्लाह यकिन गरी पूरा गर्नु पर्नेछ ।
९. जवाफदेहिता पूर्ण तवरमा तोकिएको आफ्नो भागको काम, कर्तव्य परायण भइ तोकिएको समय भित्रमा सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।
१०. खाजा खान छुट्टयाइएको समय वाहेक आफूलाई तोकिएको समयमा तोकिएको कार्य निरन्तर रुपमा गर्नु पर्नेछ ।
११. कार्यक्रम स्थल वा तोकिएको काम गर्ने स्थान बाहिर कुनै काम विशेषले जानु परेमा जता जे कामले जानु परेको हो आफूलाई काम अह«ाउने व्यक्ति वा संयोजक वा सह–संयोजकहरुसंग अनुमतिका साथ पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र सो को अभिलेख कितावमा जनाएर मात्र गएको र आएको समय समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
१२. आफू उपस्थित हुनु पर्ने समिति तथा उपसमितिका बैठकहरुमा तोकिएको समयमा अनिवार्य रुपले उपस्थित हुनु पर्नेछ । त्यस्ता वैठकमा गुणस्तरीय कामको सुधारका लागि रचनात्मक तरीकाको सुझाव सहित आफ्नो स्वतन्त्र विचार व्यक्त गर्नु पर्नेछ ।
१३. कार्यस्थलमा सरसफाइमा सचेत रहँदै कार्य सम्पादनका क्रममा उत्सर्जित फोहोर वस्तुहरु तोकिएको स्थानमा वा राखिएको फोहर सँकलन गर्ने भाँडामा मात्र विसर्जन गर्नु पर्नेछ र अन्य व्यक्तिलाई समेत यस्तै प्रक्रिया अपनाउन अनुरोधात्मक उत्प्रेरणा जगाउने काम गर्नु पर्नेछ ।
१४. आवद्ध रहेको संस्थाबाट स्वयम्सेवा गरे वापत कुनै सेवा सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय भए देखि बाहेक कुनै संस्था वा व्यक्तिबाट कुनै प्रकारको सेवा सुविधा लिन पाइने छैन ।
१५. कार्य सम्पादनका क्रममा स्वयम् सेवकले उपलब्ध सँस्थागत स्रोत, साधन र सम्पत्तिको कुनै पनि हालतमा दुरुपयोग र दोहन नगरी समुचित उपयोग गर्नु पर्नेछ ।
१६. आवद्ध भएको सँस्थाबाट निर्णय अनुसार पाएको वा पाइने कुनै सुविधा वाहेक कुनै सेवा वा सुविधाको लागि सम्बन्धित संस्थालाई कुनै दवाव दिने वा प्राप्तिका लागि माग राख्ने, धर्ना आदि दिने कार्य गर्न पाइने छैन ।
१७. स्वयम् सेवकका हैसियतमा उपस्थित वा सहभागी भएको कुनै पनि महत्वपूर्ण बैठक÷ अभिमूखिकरण÷तालिम÷गोष्ठी÷अन्तरक्रिया वा कार्यक्रममा आफ्नो साथमा भएको मोबाइल फोन स्वीच अफ वा आवाज नआउने गरी सदाचार पूर्वक शिष्टता कायम राख्नु पर्नेछ ।
१८. कामको प्रकृतिको मूल्याँकन गरी आफूले सेवन गरिरहेका औषधि तथा व्यक्तिगत रुपमा प्रयोग हुने नीजि सामाग्रीहरु एवम् सँसथाको कामको प्रचार प्रसारका सामाग्रीहरु हरबखत आफ्नो साथमा अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्नेछ ।
१९. कुनै पनि स्वयम् सेवकले आफू वा आफ्ना परिवार वा आफन्तका राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक साँस्कृतिक वा आफू आवद्ध कुनै सँघ सँस्थाको पदीय आडम्बर प्रदर्शन गर्न वा धाक, रवाफ आदि प्रदर्शन आदि गर्नु हँुदैन ।
२०. स्वयम् सेवकका हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्दा वा पछि सामान्य अवस्थामा पनि आफुलाई प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग तथा पदीय मर्यादामा आँच आउने वा सो को प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि हालतमा आबद्ध भएको सँस्थाको गोपनियता भंग गर्न पाइने छैन गरे गराए प्रचलित नेपाल कानून विपरित सजायको भागीदार हुनु पर्नेछ ।
२१. आवद्ध भएको सँस्थाबाट निर्णय अनुसार पाएको वा पाइने कुनै सुविधा वाहेक अतिरिक्त कुनै सेवा वा सुविधाको लागि कसैबाट नाजायज सेवा सुविधा तथा सहुलियत लिन पाइने छैन र व्यक्त वा अव्यक्त अपेक्षा समेत राख्न पाइने छैन ।
२२. प्रत्येक स्वयम् सेवकले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य भित्र परेका कार्यहरु गुणस्तरीय, छिटो, छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण तरीकाले सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।
२३. प्रत्येक स्वयम् सेवकले राष्ट्रमा विद्यमान प्रचलित सम्पूर्ण कानून तथा उपलब्ध निर्देशनहरुको पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य हुनेछ । कुनै पनि अवस्थमा स्वयम् सेवकले देशको विद्यमान सामाजिक सद्भाव तथा शान्ति अमन चयन कायम राख्ने कार्य तथा सुव्यवस्थामा खलल पु्याउने आदि कार्यमा सरिक हुन पाउने छैनन् ।
२४. स्वयम् सेवकले सार्वजनिक स्थल कार्यालय तथा कार्यक्रम स्थल भित्र मादक तथा सूर्तिजन्य पदार्थ (सूर्ति, पान, गुट्का, पराग, खैनी, चुरोट आदि) को सेवन गर्ने गराउन पाइने छैन ।
२५. सम्बन्धित समिति वा परिचालित भइने उप–समिति वा अधिकार प्राप्त अधिकारीले तोकेको समयमा उपस्थित हुने, लगाए अह«ाएको काममा प्रश्न विना कार्य गर्न तयार हुने तथा स्वीकृत तरीकाको परिचय पत्र प्रयोग गर्नु पर्ने अनिवार्य कर्तव्य हुनेछ ।
२६. व्यक्तिगत काम बाहेक कार्यक्षेत्र वा कार्यक्रम स्थल वा कार्यालय आदिमा रहँदा जाँदा परिचय पत्र प्रष्ट रुपमा सबैले देख्ने गरी प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
२७. प्रत्येक स्वयम् सेवकहरुले पूरा गर्नु पर्ने आफ्नो जिम्मेवारीलाई अनिवार्य रुपमा पारदर्शी रुपमा आर्थिक, सदाचार र देशको विद्यमान कानूनी अनुशासन, पालना गर्नु पर्नेछ ।
२८. हरेक स्वयम् सेवकले अरु प्रति उचित, शिष्ट मर्यादित र सम्मानजनक व्यवहार प्रदर्शन गर्नु पर्नेछ । सबै प्रकारका लिङ्ग, उमेर समूहका जात जाति, भाषा, धार्मिक, साँस्कृतिक रीतिरिवाज, राजनीतिक, आर्थिक अवस्था, शारिरिक अपाङ्गता आदि सम्बन्धमा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने, कुनै पनि भावले हाँेच्याउने वा हिनताबोध महशुस गराउने किसिमको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा अभिव्यक्त गर्नु हँुदैन ।
२९. कार्य सम्पादनका क्रममा हरेक स्वयम् सेवकले अधिकतम हदमा मितव्ययी तथा किफायती तरीकाले उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
३०. स्वयम् सेवकका हैसियतमा आफू आवद्ध भएको सँस्था वा अन्य निकाय वा पदाधिकारीको काम कारवाहीमा कुनै प्रकारको दवाव वा हस्तक्षेप आदि गर्न कानूनतः वर्जित हुँदा सो गरे गराएमा प्रचलित नेपाल कानून विपरीतको कार्य करार भइ सम्वन्धित व्यक्ति सजाय समेतको भागीदार हुनेछ ।
३१. कानूनद्वारा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा तोकिएको व्यक्ति वाहेक कसैले पनि विना अधिकार संस्थागत रुपमा सार्वजनिक नगरिएका आफ्ना जानकारीमा भएका तथ्य वा सूचनाहरु सार्वजनिक नगरी सुरक्षित रुपमा राख्नु पर्नेछ ।
३२. कानूनद्वारा तोकिएका वा अधिकार प्राप्त अन्य व्यक्तिले सूचना प्रवाह गर्दा वास्तविकता वा यथार्थ र पूर्ण तथ्यमा आधारित सूचना मात्र प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।
३३. कार्य सम्पादनका क्रममा स्वयम् सेवकलाई विभिन्न कोणबाट प्राप्त तथ्य र सूचनाहरु आफ्ना सुपरीवेक्षक वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाउनु पर्नेछ ।